Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!
Прайс-лист
Упис Приликом уписа корисник плаћа чланарину према следећем ценовнику, која важи 365 дана од дана уписа:
 • Студенти 1.500,00 дин
 • Професори универзитета 2.500,00 дин
 • Докторанти , последипломци 2.000,00 дин
 • Запослени 2.000,00 дин
 • Незапослени , пензионери 1.500,00 дин
 • Студенти и истраживачи из иностранства
  • Чланарина за месец дана 800,00 дин
 • Привремено чланство 500,00 дин (до 3 дана) 800,00 дин (до месец дана)
 • Матуранти 800,00 дин
 • Колективно чланство 20.000,00 дин
Казне и опомене Казна за прекорачење рока враћања по књизи дневно : 10,00 дин Трошкови опомена:
 • Прва опомена 50,00 дин
 • Друга опомена 100,00 дин
 • Трећа опомена (пред утужење) 200,00 дин

ИТ услуге Умножавање (фотокопирање, скенирање) и коричење библиотечког материјала су:
 • једнострано копирање формата А4 5,00 дин
 • двострано копирање формата А4 10,00 дин
 • једнострано копирање формата А3 10,00 дин
 • двострано копирање формата А3 20,00 дин
 • спирално коричење формата А4 40,00 дин
Скенирање докумената
 • до 3 документа, цена по документу је 20,00 дин
 • по специјалном захтеву по скену 50,00 дин
 • културна добра од изузетног и великог значаја по скену 150,00 дин
Штампањепо страници 10,00 динара штампање црно-белих слика (до 50% странице) 15,00 динара штампање црно-белих слика (преко 50% странице) 20,00 динараФотографисање докумената
 • по фотографији 50,00 дин
 • културна добра од изузетног и великог значаја по фотографији 150,00 дин

Цене услуга Одељења за научне информације и едукацију
 • Израда пописа библиографских јединица из класичних и електронских извора (каталога, библиографија и сл.)
  • по јединици 100,00 динара
 • Израда прегледа цитираности према цитатним индексима (претраживање цитираности):
  • од 2008. године до данас 800,00 динара
  • од 1980. године до данас 1.600,00 динара
  • од 1963. године до данас 2.400,00 динара
  • по пронађеном цитату 40,00 динара
 • Преузимање чланака из електронских часописа електронском поштом
  • по чланку 200.00 динара
 • Израда прегледа постојеће литературе у електронском облику и преузимање електронском поштом
  • по примљеном захтеву 1000,00 динара
Међубиблиотека позајмица У земљи Цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације. Са иностранством
 • Европске библиотеке (осим из Велике Британије)
 • чланци из часописа 1000,00 (basic) односно 1300,00 динара (заштићени, не прослеђују се, него се штампају у Библиотеци),
 • ако је чланак преко 20 страница, доплаћује се према реалној цени,
 • књиге 3.000,00 динара.

 • BritishLibrary
 • чланци из часописа 1.300,00 динара, без обзира на број страна,
 • књиге 3.000,00 динара + поштански трошкови,
 • уколико British Library посредује у позајмици из неке друге библиотеке у Великој Британији, плаћа се додатних 700 динара.
 • Специјални захтеви (позајмица из ваневропских земаља, раритети и сл.):
 • Реална цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације.