Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!
Ценовник услуга

Упис

Приликом уписа корисник плаћа чланарину према следећем ценовнику, која важи 365 дана од дана уписа:

 • Студенти 1.500,00 динара
 • Професори универзитета 2.500,00 динара
 • Докторанти, последипломци 2.000,00 динара
 • Запослени 2.000,00 динара
 • Незапослени, пензионери 1.500,00 динара
 • Студенти и истраживачи из иностранства
  • Чланарина за месец дана 800,00 динара
 • Привремено чланство 500,00 динара (до 3 дана) 800,00 динара (до месец дана)
 • Матуранти 800,00 динара
 • Колективно чланство 20.000,00 динара

Казне и опомене

Казна за прекорачење рока враћања по књизи дневно: 10,00 динара

Трошкови опомена:

 • Прва опомена 50,00 динара
 • Друга опомена 100,00 динара
 • Трећа опомена (пред утужење) 200,00 динара

ИТ услуге

Умножавање (фотокопирање, скенирање) и коричење библиотечког материјала

 • једнострано копирање формата А4 5,00 динара
 • двострано копирање формата А4 10,00 динара
 • једнострано копирање формата А3 10,00 динара
 • двострано копирање формата А3 20,00 динара
 • спирално коричење формата А4 40,00 динара

Скенирање докумената

 • до 3 документа, цена по документу је 20,00 динара
 • по специјалном захтеву по скену 50,00 динара
 • културна добра од изузетног и великог значаја по скену 150,00 динара

Штампање

 • по страници 10,00 динара
 • штампање црно-белих слика (до 50% странице) 15,00 динара
 • штампање црно-белих слика (преко 50% странице) 20,00 динара

Фотографисање докумената

 • по фотографији 50,00 динара
 • културна добра од изузетног и великог значаја по фотографији 150,00 динара

Цене услуга Одељења за научне информације и едукацију

 • Израда пописа библиографских јединица из класичних и електронских извора (каталога, библиографија и сл.)
  • по јединици 100,00 динара
 • Израда прегледа цитираности према цитатним индексима (претраживање цитираности)
  • од 2008. године до данас 800,00 динара
  • од 1980. године до данас 1.600,00 динара
  • од 1963. године до данас 2.400,00 динара
  • по пронађеном цитату 40,00 динара
 • Преузимање чланака из електронских часописа електронском поштом
  • по чланку 200.00 динара
 • Израда прегледа постојеће литературе у електронском облику и преузимање електронском поштом
  • по примљеном захтеву 1000,00 динара

Међубиблиотека позајмица

У земљи

Цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације.

Са иностранством

 • Европске библиотеке (осим из Велике Британије)
 • чланци из часописа 1300,00 (basic) односно 1500,00 динара (заштићени, не прослеђују се, него се штампају у Библиотеци)
 • ако је чланак преко 20 страница, доплаћује се према реалној цени
 • књиге 3.500,00 динара

BritishLibrary

 • чланци из часописа 1.500,00 динара, без обзира на број страна
 • књиге 3.500,00 динара + поштански трошкови (уколико British Library посредује у позајмици из неке друге библиотеке у Великој Британији, плаћа се додатних 700 динара.)

Специјални захтеви (позајмица из ваневропских земаља, раритети и сл.)

 • Реална цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације