Sve zbirke - Rukopisi

Zbirka rukopisa

Univerzitetska biblioteka ima 90 ćirilskih rukopisa pisanih od XIII do XVIII veka. Uglavnom su crkvene sadržine, ali ima...

Ćorovićeva zbirka

Zbirka sadrži 39 digitalnih dokumenata sa ukupno 6727 strana.

Orijentalni rukopisi

U zbirci rukopisa na orijentalnim jezicima, kojih je ukupno 397 u 633 knjige, najveći broj je na arapskom (498), na osma...