Све збирке - Новине - Стражилово (1885-1894)

Стражилово : лист за забаву, поуку и уметност - 1887

уређује Јован Грчић
Нови Сад : Дружина око "Стражилова", 1885-1888; 1892-1894 (Нови Сад : Српска штампарија Свет. Милетића)
1887