приказ 

записа

НАСЛОВ: 

Imunohistohemijska analiza ekspresije [alfa]-aktina glatkih mišića i glijalnog kiselog fibrilarnog proteina u stelatnim ćelijama jetre Immunohistochemical analysis of [alpha]-SMA and GFAP expression in liver stellate cells Nada Tomanović, Ivan Borčić, Dimitrije Brašanac

АУТОР: 
Tomanović, Nada; Boričić, Ivan; Brašanac, Dimitrije;
ОДРЕДНИЦЕ: 
Jetra biopsija stelatne ćelije imunoreaktivnost Hepatitis B jetra imunohistohemija
UDK: 
616.36-004
ISSN: 
0042-8450
COBISS: 
31580175